กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อประชาชน
DEV MODE ON

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร เปิดให้ดาวน์โหลดออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการขอภาพ

ลำดับที่ 1

แจ้งความ

ประชาชนเข้าแจ้งความ ณ สถานีตำรวจท้องที่ ที่เกิดเหตุ และแจ้งความประสงค์ขอไฟล์ภาพได้ทั้ง 2 ช่องทาง

ลำดับที่ 2

เตรียมเอกสาร

เตรียมเอกสารที่ใช้มีดังนี้

1. บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. วันและเวลาของไฟล์ภาพ ที่ต้องการขอ

ลำดับที่ 3

ผลการดำเนินการ

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการดำเนินการผ่าน Line @CCTVBANGKOK และทางเมล์ ที่แจ้งไว้ หรือติดตามสถานะการขอไฟล์ภาพผ่านทางเว็บไซต์
cctv.bangkok.go.th

ลำดับที่ 4

รอรับวิดีโอ

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพผ่านทางเว็บไซต์
cctv.bangkok.go.th/tracking